Одржавање – Поправка путничких аутомобила

polishing_kf
Наша фирма – као члан Мреже АУТОМЕИСТЕР обавезује се за поправку и одржавање као ис сервис  свих врста аутомобила, , и без обзира на категорију возила, под гаранцијом  року, као и после гарантног  рока по потреби.
Наше услуге:
•    Процена стања возила, проналажење грешке са испитивачком опремом специфичном за техничке прегледе
•    Дијагноза са инструментима ТЕКСА И БОШХ.
•    Одржавање, промена уља и филтера у складу са прописима у технолошкој индустрији , у прописаном року.
•    завршетак обавезног сервиса под гаранцијом
•    Комплетан преглед возила све до главних делова.
•    Служба спасавања на путу, до 24 сати